יום ה', ה’ בטבת תשע”ט
בבמסגרת השאיפה לייצר גשר אנושי חוצה גבולות, החל מיזם של "תאומות בתי ספר" (School Twinning).

שימור העמיות היהודית והקשר לישראל בקרב הדור הצעיר הינו אתגר משותף לקהילות היהודיות בתפוצות כמו גם למדינת ישראל. הסוכנות היהודית שחרטה על דגלה לחבר, להעצים ולתת השראה מציעה מגוון של הזדמנויות מעוררות השראה לקשר וחיבור לישראל, תוך מתן הזדמנויות לבניית הזהות לצעירים יהודיים בתפוצות. יחידת השותפויות (Partnership2Gether) הוקמה בשנת 1994 כתוכנית דגל של הסוכנות היהודית, המחויבת לחיבור העם היהודי באמצעות יצירת קשר בין ישראל לקהילות היהודיות בתפוצות. יחידת השותפויות שמה לה ליעוד "להיות התשתית המובילה, המעצימה והמפתחת את הלכידות בין הקהילות בעם היהודי". במהלך שנות קיומה, יצרה השותפות מעל 45 שותפויות בין כ- 550 קהילות יהודיות בתפוצות וכ- 97 קהילות בישראל. הכלי המרכזי בבניית מארג החיבורים והקשרים הם פרויקטים של קשרי גומלין (People-to-People). פרויקטים אלו מפגישים בין בני נוער ומבוגרים, בין אנשי מקצוע ומתנדבים בקשת רחבה של תוכניות ופעילויות. עמוד הבית של יחידת השותפויות. בבמסגרת השאיפה לייצר גשר אנושי חוצה גבולות, החל מיזם של "תאומות בתי ספר" (School Twinning). תוכנית "תאומות" במיטבה מחוללת מחד שינוי מהותי בקשר של הקהילה הבית ספרית בתפוצות – כלפי ישראל. ומאידך- בישראל, היא יוצרת שינוי משמעותי בנוגע לדרך בה מחנכים ותלמידים תופסים את תפקידם ואחריותם בנוגע להיותם חלק מהעם היהודי. פרויקט "תאומות בתי הספר" יוצר הזדמנות למפגש בין אוכלוסיה ישראלית ואוכלוסיה יהודית בתפוצות ולשיח דינאמי ומתפתח סביב סוגיות של זהות יהודית ומעורבות חברתית. זאת לצד העשרת השיח הפדגוגי והפרופסיונאלי בין מחנכים ובין המסגרות החינוכיות כמכלול. במהלך השנים, תוכנית "תאומות בתי הספר" התפתחה והתרחבה עד שהפכה לתוכנית דגל של יחידת השותפויות. הצלחתה הגדולה טמונה בהיותה מחוללת שינוי מערכתי בתרבות בית הספר, בהשפעתה על אוכלוסיית בית הספר והקהילה בכלל (תלמידים, מחנכים, משפחות), כמו גם על הפדגוגיה הבית ספרית, תוכניות הלימודים, סביבות הלמידה, הכשרת המורים ועוד. כיום קיימים מודלים רבים ומגוונים של "תאומות בתי ספר", המשותף לכולם הוא ההתמקדות בערכים יהודיים, בשאלות של זהות יהודית, תרבות ומורשת.